CEIP La Santa Cruz » JUBILACION D. JOAQUIN TORRECILLA, D. EUSEBIO y Dña. CARMEN